XX Открытый Кубок имени Е.В. Панкратьева по программированию

Yandex
 

Тип зачёта:

XX Open Cup named after E.V. Pankratiev. Grand Prix of Poland, Division 2.

Last success: 04:55:39, MAI #39: Abdykerimov, Lyashun, Petrykin, problem I
Last Submit: 04:58:11, SCH_Yerevan Jigglypuff : Andreasyan, Abelyan, Khalatyan;, problem H

PlaceTeam nameA
53/56
B
53/105
C
51/92
D
46/106
E
45/117
F
7/8
G
42/132
H
2/73
I
18/108
J
46/100
K
29/66
L
18/45
TotalTimeDirtRatingSE
1.
japan08; Matsumoto Kazuhiko; Nakano Eiichi; Ryo Wakizaka
+
0:19
+
0:41
+1
0:49
+
0:58
+
1:03
+
1:59
+
1:09
+9
3:46
+1
1:09
+1
0:03
+
0:20
+
0:01
1298350%200.000.37
2.
SCH_Vitebsk01: Borisov, Daletskij, Ulyanov
+
0:02
+
0:16
+
0:01
+7
2:14
+
0:19
+
1:46
+
0:54
+15
4:29
+2
1:15
+
0:10
+
0:47
+1
0:41
12127867%196.300.37
3.
NRU HSE in Nizhny Novgorod 1: Zhelezin, Martirosyan, Yakhtin
+
0:01
+
0:06
+1
0:10
+
0:21
+3
0:15
+
2:22
+1
0:37
-8
3:23
+
1:16
+1
0:13
+
0:38
+4
1:44
1166747%176.670.31
4.
Vilnius U: Boole's Eye (Strimaitis, Šimoliūnaitė, Strakšys)
+
0:01
+
0:10
+1
0:04
+2
0:42
+
0:01
+
2:34
+
0:48
-18
4:57
+4
3:03
+
0:02
+
1:02
+
1:20
1173138%173.510.31
5.
minsk74
+
0:11
+2
0:36
+
0:17
+
0:30
+
0:18
+1
4:36
+
0:52
-
+5
3:13
+
0:46
+1
1:42
+
0:59
11102545%170.470.31
6.
SCH_Yerevan Jigglypuff : Andreasyan, Abelyan, Khalatyan;
+
0:05
+
0:15
+
0:09
+2
1:08
+1
0:26
+
3:53
+
1:16
-4
4:58
+2
2:04
+2
0:54
+
1:20
+2
2:42
11103745%167.530.31
7.
MAI #3: Zabarin, Krivov, Sorokin
+
0:06
+
0:05
+
0:18
+
2:42
+1
0:28
+
3:31
+5
2:38
-
+1
1:51
+
0:15
+
1:18
+1
4:28
11122542%164.690.31
8.
Sch_Tbilisi_Mziuri G1: Pirtskhelani Toma, Kobakhia Giorgi, Chkhaidze George
+
0:00
+1
0:34
+
0:08
+
0:54
+
0:18
-
+
1:08
-
+1
2:43
+
0:30
+
1:33
+
1:41
1061316%147.220.26
9.
Vilnius U: Team okay (Cibulskis, Valatka, Ramonas)
+
0:02
+
0:14
+1
0:05
+
0:08
+
0:23
-
+
0:31
-15
4:57
+4
3:17
+
0:02
+1
1:30
+3
1:56
1067247%144.810.26
10.
Vilnius U: 5€engineers (Remeika, Kryževičius, Paliulionytė)
+
0:02
+
0:07
+
0:07
+
0:16
+
0:14
-
+1
0:44
-
+6
2:28
+
0:00
+
1:12
+6
1:44
1068056%142.470.26
11.
Grodno SU 3(Lopata)
+
0:03
+1
0:30
+3
0:22
+
0:41
+
0:46
-
+1
2:14
-
+6
3:32
+
0:01
+2
2:53
+
0:09
1093556%140.210.26
12.
MISiS Kettle With Burlishko: Ipatov, Kulikova, Volkov
+
0:31
+1
0:36
+
0:35
+
1:12
+
0:41
-
+
1:25
-
+3
3:27
+
0:20
+
2:23
+1
2:53
1094933%138.020.26
13.
MAI #39: Abdykerimov, Lyashun, Petrykin
+
0:01
+1
0:15
+
0:09
+1
0:57
+2
0:22
-
+7
2:36
-
+5
4:55
+
0:01
+
2:18
+1
3:03
10122162%135.900.26
14.
Belarusian SUIR: Kameka, Kuntsevich, Severin
+
0:09
+
0:26
+
0:18
+9
3:53
+
0:33
-
+
1:33
-
+1
4:54
+
1:01
+
2:06
+1
4:33
10139052%133.840.26
15.
NNSU 2 Olds: Kulandin, Khlustov
+
0:00
+
0:16
+
0:10
+4
1:24
+3
0:37
-
+11
2:04
-
+15
4:01
+
0:22
+
2:23
+2
4:08
10162977%131.840.26
16.
Moscow IPT MIPTON: Gryb, Mennibaev, Gilyazev
+
0:00
+1
0:30
+
0:02
+
0:15
+1
0:08
-
+4
1:19
-
-6
3:53
+
0:18
+1
1:34
+1
2:40
956947%116.910.21
17.
MAI #5: Artemiev, Maksimov, Uskov
+
0:01
+
0:13
+
0:09
+
0:31
+
0:47
-
+
1:22
-
-
+
1:05
+2
3:16
+1
4:10
975825%115.220.21
18.
Yerevan SU 3: Aghamalyan, Grigoryan, Tsirunyan
+1
0:01
+1
0:12
+
0:37
+1
0:34
+
0:55
-
+2
0:46
-
+1
3:31
+2
1:18
+
2:54
-
981147%113.570.21
19.
SCH_Yerevan PhysMath 2 : Baghdasaryan, Grigoryan, Manukyan
+
0:16
+1
1:14
+
0:21
+
1:22
+1
0:59
-
+1
1:39
-
+
3:31
+
0:46
+
2:39
-
982925%111.970.21
20.
MISiS Blue clever Dog : Kogotkov, Kondratova, Ulanov
+
0:04
+3
0:39
+
0:25
+
1:09
+3
1:07
-
+1
1:27
-
+8
3:54
+
0:49
+
2:21
-
9102162%110.420.21
21.
SCH_Mozyr CYF #2: Kuchar, Konoplich, Barabolya
+
0:03
+1
0:28
+
0:06
-15
3:07
+3
0:14
-
+
1:04
-
-3
3:41
+
0:01
+
0:51
+
1:32
834233%96.800.22
22.
Yerevan SU 6 : Mkrtumyan, Gomktsyan, Hakobyan
+
0:01
+
0:22
+
0:06
+
1:01
+
0:58
-
+2
1:39
-
-4
4:52
+1
0:48
+2
3:25
-
860438%95.500.16
23.
MAI #8: Grinberg, Karpov, Sankov
+
0:05
+3
0:28
+
0:02
+
1:16
+2
1:01
-
+3
2:36
-
-
+1
0:36
+
3:32
-
876052%94.220.16
24.
MAI #35: Savrov, Semenov, Skvortsov
+
0:00
+1
0:46
+
0:11
+
1:29
+2
0:46
-
+2
2:14
-
-
+
1:47
+2
3:06
-
876346%92.980.16
25.
Yerevan RAU1: Drambyan, Petrosyan, Ayanyan;
+
0:03
+
0:12
+
0:15
+4
1:46
+2
0:41
-
+
0:48
-
-2
4:44
+1
3:25
+2
4:41
-
889452%91.770.16
26.
MAI #37: Loshmanov, Poznansky, Sazhenov
+
0:00
+5
1:03
+1
0:12
+
2:49
+1
1:01
-
+1
2:29
-
-
+1
0:33
+
4:14
-
892552%90.600.16
27.
MAI #38: Nogaev, Leshkova, Petrosyan
+
0:20
+
1:20
+
1:12
+
3:13
+
1:45
-
+4
2:19
-
-
+3
3:42
+
4:30
-
8124346%89.450.16
28.
MAI #9: Nevrev, Sakharin, Chabdarov
+
0:13
+
0:11
+
0:16
+2
1:03
+2
0:40
-
+1
1:35
-
-
+1
0:42
-5
4:47
-
740346%77.290.11
29.
MISiS Cocojambo : Burkov, Khachatryan, Shilin
+
0:03
+1
0:30
+
0:16
+1
1:51
+1
0:46
-
+
1:57
-
-4
4:50
+2
1:20
-3
3:56
-3
3:31
750541%76.340.11
30.
MAI #12: Kapralov, Simakhin, Yakimovich
+
0:15
+2
0:29
+2
0:13
+1
1:01
+1
0:38
-
+4
2:17
-
-
+
0:30
-
-
752658%75.410.11
31.
MAI #24: Bakharev, Lobov, Sindyukov
+
0:26
+1
0:50
+
0:36
+1
2:17
+1
1:35
-
+1
3:04
-
-
+1
0:22
-
-
765341%74.500.11
32.
1580 Please_no: Apollonov, Karapetyan, Kozhukhantsev
+
0:14
+3
1:30
+2
0:31
+3
0:52
+
0:56
-
+1
2:39
-2
3:57
-
+
1:13
-3
3:44
-
765956%73.610.11
33.
Vilnius U: Autobots assembler (Mačiulis, Narevičius, Sasnauskas)
+
0:15
+
0:07
+2
0:10
+
1:21
+
1:29
-
+5
3:12
-
-
+
2:22
-3
4:39
-
767950%72.750.11
34.
MAI #34: Naumov, Nurmammedov, Sin
+
0:06
+1
0:18
+
0:24
+
1:25
+2
1:17
-
+
2:29
-
-
+2
4:07
-
-
770841%71.900.11
35.
MAI #33: Bondar, Lopatin, Palkina
+
0:04
+1
0:19
+
0:24
+1
1:28
+3
1:11
-
+
3:31
-
-
+2
3:05
-
-
774650%71.070.11
36.
MAI #21: Mazin, Mikhailova, Rozhdestvenskikh
+
0:03
+2
0:18
+
0:11
+1
0:44
+3
0:50
-
+13
2:21
-
-
+
1:37
-4
4:10
-
774773%70.270.11
37.
MAI #40: Barsov, Martusheva, Permyakov
+
0:08
+
0:53
+
0:25
+
2:46
+
2:31
-
+1
3:41
-
-
+1
2:04
-2
4:45
-
779122%69.480.11
38.
Yerevan RAU6;Bagratunyan, Gazaryan, Vatyan
+
0:13
+1
2:44
+
0:05
+4
2:21
+
0:45
-
+2
1:40
-
-
+
3:17
-
-
781050%68.700.11
39.
Yerevan RAU5; Danielyan, Minasyan
+
0:06
+1
0:37
+1
0:18
+1
3:13
+5
2:07
-
+1
2:15
-
-3
4:26
+5
2:44
-
-
796366%67.950.11
40.
MAI #41: Bronnikov, Veltman, Zhivykh
+
0:31
+
1:03
+3
2:51
+
3:14
+
3:12
-
-3
4:56
-
-
+
3:58
+3
2:33
-
7116546%67.210.15
41.
MAI #29: Tereshkov, Skorokhodova, Shavandrin
+
0:55
+2
1:45
+2
1:35
+
1:46
+1
2:39
-
-1
4:56
-
-
+2
3:10
-
-
685253%56.990.09
42.
MAI #36: Vankov, Dubinin, Poskryakov
+
0:11
+
0:42
+3
0:49
+
2:13
+4
2:16
-
-6
4:15
-
-
+14
3:47
-
-
6102077%56.380.09
43.
SCH_Vilnius Lyceum: Po10tial and Kinetic (Lenkšas, Skullerud)
+
2:47
+
3:12
+
2:54
-
+
3:00
-
+
3:23
-
-
+
3:07
-
-
611050%55.790.10
44.
Vilnius U: rax (Stankevič)
+
2:58
+2
2:55
+
3:02
+
2:34
-5
3:39
-
+1
3:53
-
-
+
4:05
-
-
6122833%55.210.10
45.
MAI #14: Bokoch, Gabdullin, Lebedev
+
0:10
+
0:16
+
0:21
-
+4
2:06
-
-
-
-
+1
1:17
-
-
535250%45.530.08
46.
MAI #4: Bychkar, Zatsepin, Tishin
+
0:38
+
1:00
+
0:34
+
1:55
+3
1:30
-
-3
2:57
-
-
-
-
-
539937%45.070.08
47.
Latvia U 6: Gzibovska, Andrejevs, Kozjutinskis
+
1:05
+
1:12
+
1:08
+
1:44
-7
2:15
-
+
2:06
-
-3
3:08
-9
3:36
-1
2:09
-
54380%44.610.09
48.
MAI #42: Dneprov, Zhukov, Shornikov
+
2:59
+10
3:43
-
+
3:37
-
-
-
-
-
+1
4:14
+
2:56
-
5127068%44.170.16
49.
Druvas vsk: Andersons
+
0:00
+1
0:06
+
0:08
-
-2
0:28
-
-
-
-
-
-
-
33525%26.240.03
50.
MAI #16: Bobylev, Dovzhenko, Mkhitaryan
+
0:37
+
1:21
+
1:09
-
-3
2:00
-
-
-
-
-
-
-
31880%25.980.03
51.
MAI #18: Grafchikova, Lukashkin, Shishkina
+
0:57
+2
1:46
+
1:13
-
-
-
-1
0:54
-
-
-
-
-
327740%25.730.03
52.
MAI #19: Naidenov, Potenko, Sobolev
+
1:33
+
1:43
+
1:42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33000%25.480.03
53.
KhPI_CIT: Pavlov, Koshman, Celak
+2
1:34
+
3:44
-18
4:47
+
4:10
-
-
-
-
-
-
-
-
360940%25.240.06
54.
abc
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
000%0.000.00
Submits sent:561059210611781327310810066451008
Accepted:53
(94%)
53
(50%)
51
(55%)
46
(43%)
45
(38%)
7
(87%)
42
(31%)
2
(2%)
18
(16%)
46
(46%)
29
(43%)
18
(40%)
410
(40%)
Dirt:3
(5%)
52
(49%)
23
(31%)
45
(49%)
55
(55%)
1
(12%)
76
(64%)
24
(92%)
65
(78%)
45
(49%)
16
(35%)
24
(57%)
429
(51%)
Wrong Answers:0
(0%)
49
(46%)
31
(33%)
47
(44%)
68
(58%)
1
(12%)
71
(53%)
28
(38%)
50
(46%)
35
(35%)
10
(15%)
27
(60%)
417
(41%)
Time Limits:1
(1%)
0
(0%)
2
(2%)
1
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
8
(6%)
20
(27%)
22
(20%)
5
(5%)
20
(30%)
0
(0%)
79
(7%)
Run-Time Errors:0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(1%)
0
(0%)
0
(0%)
11
(8%)
14
(19%)
17
(15%)
13
(13%)
6
(9%)
0
(0%)
63
(6%)
Presentation Errors:2
(3%)
3
(2%)
8
(8%)
10
(9%)
4
(3%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
28
(2%)
Memory Limits:0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
9
(12%)
0
(0%)
1
(1%)
1
(1%)
0
(0%)
11
(1%)